สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 344, 345, 364 และ 402)

แบบแสดงวิสัยทัศน์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ