สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "Cholera Vaccine Forum" In Honor of the Prince Mahidol Award laureates เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี.คลีเมนส์ (Professor John D. Clemens) และ 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน (Professor Jan R. Holmgren) โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และบุคลากรสถาบันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 29 มกราคม 2562

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "Cholera Vaccine Forum" In Honor of the Prince Mahidol Award laureates เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี.คลีเมนส์ (Professor John D. Clemens) และ 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน (Professor Jan R. Holmgren) โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และบุคลากรสถาบันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 29 มกราคม 2562


ข่าวสารอื่นๆ