สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2567

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม
ให้รายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
และสามารถชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2567 พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ที่กำหนด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

 

สอบถามรายละเอียด โทร 02 590 3652 , 02 590 3443

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ