สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมควบคุมโรค ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมควบคุมโรค ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และกิจกรรมลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งมอบนโยบายโดยท่านอธิบดีฯ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร

   

            

     

  

        

   

        

   

     

 


ข่าวสารอื่นๆ