สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2562 เวลา ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

  ​​​​​​​
 
  
 
  
 
 

ข่าวสารอื่นๆ