กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับการลงพื้นที่ประเมินผล (Site visit) ของผู้ประเมิน IHR-JEE จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการดำเนินงานกักกัน ควบคุมโรค ของตึก Quarantine Center

ประมวลภาพ