กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand

Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand
มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ

>> Click Link for open full infographic Thai Version <<

>> Click Link for open full infographic English Version <<