กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

รายงานสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด