กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การศึกษาทางระบาดวิทยากรณีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด (State Quarantine site) ช่วงเดือนเมษายน 2563 – เมษายน 2564

คลิ๊กที่ Link นี้เพื่ออ่านบทความวิชาการ >> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Full paper SQ_COVID_19.pdf